مطالب روز

سند مشترک صندوق بین المللی پول و هیئت ثبات مالی در رابطه با ارزهای دیجیتال

صندوق بین المللی پول (IMF) با همکاری هیئت ثبات مالی (FSB) در یک سند قانونی مشترکا بر لزوم یک سری قوانین و چارچوب های نظارتی به جای ممنوعیت ها بر فعالیت های کریپتو محور تاکید کردند. این مقاله در بخش سیاست های جایگزین در اجلاس G20 در هند قرائت شد و انتشار یافت.

در بندهای مختلف این بیانیه در رابطه با ارزهای دیجیتال این موارد آمده است. صندوق بین المللی پول و هیئت ثبات مالی اعتقاد دارند ممنوعیت های کلی ارزهای دیجیتال سودمند نیست. این سازمان ها اعتقاد دارند می توان در رابطه با آن بیشتر بحث کرد.
برخی ادعا میکنند که ممنوعیت هایی کلی میتواند منجر به عدم رشد فضای دیجیتال شوند. در نهایت عدم نقش پذیری بر سیستم مالی جهانی را همراه داشته باشد. اما این سازمان تاکید دارد به دور از این ایده ها، آنها از توسعه سیاستهای کلی حمایت میکنند. این موضوع میتواند به طور اثربخش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال را پوشش دهد.

همچنین در سند منتشر شده بر اهمیت اجرای محدودیت های هدفمند در دوره های آشفته مالی، به خصوص در اقتصاد های نوظهور تأکید میکند. به این ترتیب این رویکرد به عنوان روشی متعادل برای مدیریت مسائل بالقوه مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال بدون جلوگیری از نوآوری یا رشد بازار دیده میشود.

صندوق بین المللی پول و هیئت ثبات مالی بر ضرورت حفظ دستورالعمل های سیاست پولی مناسب برای آسودگی خاطر از عملکرد ارزهای دیجیتال در محدوده های مشخص شده تأکید میکنند. همچنین سیاستهای مالیاتی شفاف و دقیق نیز به عنوان رکن اساسی برای نظم دهی سودمند به بخش ارزهای دیجیتال تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *