ارزهای دیجییتال

مطالب روز

رکورد شکنی حجم معمالات صندوق های ETF بیت کوین در روز اول

پس از تایید صندوق های ETF اسپات بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، شرکت هایی که درخواستشان

Read More
مطالب روز

اتهام سنگین فساد مالی به والدین مدیرعامل بازداشتی صرافی ورشکسته

ورشکستگی صرافی بزرگ FTX در آبانماه سال ۱۴۰۱ که ارزه بر اندام بازار ارزهای دیجیتال انداخت. پس از آن حواشی فراوانی کماکان

Read More